آخرین اخبار

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون آزمایشی نظام مهندسی 7 اردیبهشت 1397 (محاسبات)

قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون آزمایشی نظام مهندسی 7 اردیبهشت 1397 (محاسبات) قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون آزمایشی نظام مهندسی 7 اردیبهشت 1397 (محاسبات)
قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون آزمایشی نظام مهندسی 7 اردیبهشت 1397 (محاسبات)  
همانطور که قبلا نیز به اطلاع...
بیشتر

دهمین آزمون آزمایشی 6+4(جامع چهارم) کارشناسی ارشد عمران برگزار شد.

دهمین آزمون آزمایشی 6+4(جامع چهارم) کارشناسی ارشد عمران برگزار شد. دهمین آزمون آزمایشی 6+4(جامع چهارم) کارشناسی ارشد عمران برگزار شد.

برگزاري دهمین آزمون آزمايشي كارشناسي ارشد 97   بيشترين جامعه آماري، بالاترين كيفيت و برترين خدمات   در اتحاد...
بیشتر

نهمین آزمون آزمایشی 6+4(جامع سوم) کارشناسی ارشد عمران برگزار شد/

نهمین آزمون آزمایشی 6+4(جامع سوم) کارشناسی ارشد عمران برگزار شد/ نهمین آزمون آزمایشی 6+4(جامع سوم) کارشناسی ارشد عمران برگزار شد/

برگزاري نهمین آزمون آزمايشي (آنلاین)كارشناسي ارشد 97   بيشترين جامعه آماري، بالاترين كيفيت و برترين خدمات...
بیشتر

هشتمین آزمون آزمایشی 6+4(جامع دوم) کارشناسی ارشد عمران برگزار شد.

هشتمین آزمون آزمایشی 6+4(جامع دوم) کارشناسی ارشد عمران برگزار شد. هشتمین آزمون آزمایشی 6+4(جامع دوم) کارشناسی ارشد عمران برگزار شد.

برگزاري هشتمین آزمون آزمايشي كارشناسي ارشد 97   بيشترين جامعه آماري، بالاترين كيفيت و برترين خدمات   در اتحاد...
بیشتر
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8