دانشجویان گرامی توجه داشته باشند ، برنامه کلاس های ویژه و فشرده نکته و تست متعاقبا اعلام خواهد شد .