قابل توجه کلیه مهندسین و داوطلبان آزمون نظام مهندسیپس از برگزاری دوره های موفق کلاسهای آمادگی آزمون نظام مهندسی توسط موسسۀ سری عمران و استقبال و رضایت قابل توجه مهندسین گرامی از این کلاسها ، موسسۀ سری عمران به منظور ادامۀ فرآیند آمادگی شما عزیزان جهت شرکت در آزمون نظام مهندسی،

آزمون آزمایشی نظام مهندسی محاسبات
(شبیه سازی آزمون محاسبات )


را قبل از آزمون اصلی برگزار میکند .

بدین منظور یک مرحله آزمون آزمایشی شبیه سازی شده استاندارد (منطبق بر آزمون های نظام مهندسی در سال های اخیر و بر مبنای آیین نامه های جدید)، توسط اساتید و مولفان کتاب های موسسه طراحی و  آماده شده و به صورت حضوری و اینترنتی یک هفته قبل از آزمون اصلی برگزار میشود .

امیدواریم برگزاری این آزمون آزمایشی و شبیه سازی شده که توسط تخصصی ترین تیم مهندسی عمران در سطح کشور برگزار می شود، در ایجاد آمادگی ذهنی شما عزیزان تاثیر گذار باشد.

  

عمران در تخصص ماست 

خانوادۀ بزرگ سری عمران