بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون های ورود به حرفه مهندسی می رساند، نوبت بعدی آزمون های مربوط

پنجشنبه و جمعه 20 و 21 اردیبهشت ماه سال 1397

برای کلیه رشته های مهندسی،شهرسازی_عمران_معماری_نقشه برداری_ تاسیسات مکانیکی_تاسیسات برقی و ترافیکی به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.