این کلاس ها در دست برنامه ریزی هستند و برنامۀ کلاس های آنلاین آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران، متعاقبا در این قسمت قرار خواهد گرفت.