یکی از سوالات همیشگی داوطلبان آزمون سراسری، آن است که با رتبه ای که در آزمون سراسری خود بدست می آورند، می توانند در چه گرایشی و در کدام دانشگاه قبول شوند. تجربه نشان داده است که با مقایسه ظرفیت پذیرش های هر سال با ظرفیت پذیرش در سال های گذشته (یکی دو سال اخیر) و با توجه به رتبه ها و قبولی های آن آزمون ها، می توان تخمین مناسبی از قبولی بدست آورد. البته لازمۀ این امر، استفاده از تجربۀ اساتید و مشاورین با سابقه می باشد.

در این بخش، نمونه ای از درصد ها و رتبه های قبولی آزمون سراسری سال های اخیر، قرار گرفته است که با مشاهدۀ آن می توانید با دید بهتری نسبت به انتخاب گرایش خود، اقدام نمایید.

رتبه ها و قبولی های آزمون سراسری سال های 93 و 92

alt