بستۀ آموزشی خاک-آب


مولف: گروه مولفین خاک و آب سری عمران

شامل کتاب های: مکانیک خاک، پی سازی، مکانیک سیالات، هیدرولیک

قیمت : 1520000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1292000 ریال

0