بستۀ آموزشی خاک-آب


مولف: گروه مولفین خاک و آب سری عمران

شامل کتاب های: مکانیک خاک، مکانیک سیالات، هیدرولیک

قیمت : 1190000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1011500 ریال

0