بستۀ آموزشی سری عمومی


مولف: گروه مولفین سری عمومی

شامل کتاب های:زبان عمومی (واژگان، گرامر)، ریاضیات عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل،

قیمت : 2100000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1785000 ریال

0