بستۀ طلایی آمادگی آزمون کارشناسی رسمی


این بسته شامل محصولات و خدمات زیر می باشد:

1- کتاب نگاه حرفه ای به آزمون های کارشناسی رسمی

2- کلاس بررسی 300 سوال و نکته پرتکرار در آزمون های کارشناسی رسمی با نگاهی حرفه ای

3- آزمون آزمایشی شبیه سازی آزمون کارشناسی رسمی

 

قیمت : 9650000 ریال

0