زبان عمومی و تخصصی

زبان انگلیسی دانشی است که نه تنها در یادگیری علوم مختلف به ما کمک می‌کند، بلکه در زندگی روزمره نیز بسیار مورد نیاز است. بسیاری از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد با این تفکر که تسلط بر روی این زبان نیاز به زمان بسیار زیادی دارد، برنامه‌ریزی برای این درس را کاری بیهوده می‌دانند و به‌طور کلی درس زبان را کنار می‌گذارند. اما شما مهندسین عزیز بدانید که پاسخگویی به سؤالات زبان آزمون کارشناسی ارشد بسیار متفاوت با دیگر آزمون‌های معتبر زبان انگلیسی است. با یک برنامه‌ریزی منظم و منبع مناسب که مختص این آزمون است، قطعاً می‌توانید به نتیجه بسیار مطلوبی برسید.

سؤالات زبان به دو بخش زبان عمومی و تخصصی تقسیم شده که هر یک 15 سؤال را به خود اختصاص داده‌اند. مباحث مهم و پر تکراری که در این درس مطرح می‌شوند عبارتند از:

الف - زبان عمومی

1- بخش لغات که طراح در قالب 10 سؤال، دانش شما را در این زمینه می‌سنجد.

2- بخش گرامر که سؤالات مربوط به آن در کنکور کارشناسی ارشد، در قالب یک cloze test مطرح می‌گردد. با توجه به این موضوع، مباحثی که در گرامر زبان انگلیسی می‌تواند از شما پرسیده شود بسیار محدود شده و به شرح زیر است:

- فعل که از دشوارترین مباحث گرامر زبان انگلیسی است.                    

- ضمایر موصولی که پر تست‌ترین بخش از گرامر است.

- صفت‌ها و قیدها در زبان انگلیسی                                                

- مبحث حروف اضافه

- مباحث تکمیلی گرامر از جمله وارونگی، جملات شرطی، جملات سببی و عبارت‌های وصفی

ب - زبان تخصصی

1- سؤالات شماره 16 الی 25 آزمون مربوط به درک مطلب است که ضمن بررسی آن بایستی به سؤالات مرتبط با آن پاسخ دهید.

2- 5 سؤال انتهایی درس زبان با جملات کوتاه، دانش تخصصی شما را از کلیه گرایش‌های مهندسی عمران از جمله سازه، زلزله، خاک و ... می‌سنجد.

بودجه‌بندی سؤالات در آزمون‌های 90 الی 99 و فصل‌های آن در کتاب‌های سری عمران و سری عمومی ارشد به شرح جدول زیر است:

 

 نکته: اولویت مطالعه هر مبحث که به صورت اولویت اول، دوم و سوم در ستون آخر جدول نوشته شده است، با در نظر گرفتن تاثیر مجموع عوامل زیر مشخص گردیده است:

1- میزان اهمیت آن مبحث در یادگیری مباحث بعدی (نقش پایه ای و پیش نیاز مبحث موردنظر)
2- شانس پاسخگویی به تست مرتبط با آن مبحث (یعنی مبحثی که بتوان تست آن را در کنکور بدون دردسر حل کرد)
3- تعداد سوالات مطرح شده از آن مبحث در کنکور