مکانیک خاک یکی از دروس پایه و مهم در مهندسی عمران است که به بررسی خواص فیزیکی و رفتار مکانیکی خاک در برابر بارهای وارده (از طرف سازه) می‌پردازد. این بارها از طریق یک المان واسطه بنام پی به خاک منتقل می‌شوند که طراحی آن موضوع اصلی درس پی‌سازی است. برخلاف آنچه تصور می‌شود، دروس مکانیک خاک و پی‌سازی کاملاً مفهومی هستند و درک عمیق مفاهیم پایه و بنیادی در آنها، رمز موفقیت در یادگیریشان می‌باشد. مباحث مطرح شده در درس مکانیک خاک و پی‌سازی به شرح زیر می‌باشند:

1- مبانی مکانیک خاک

2- بررسی جریان آب در خاک

3- مفهوم تنش مؤثر

4- توزیع تنش در خاک

5- نشست خاک

6- مقاومت برشی خاک

7- پایداری شیروانی‌های خاکی

8- فشار جانبی خاک و دیوارهای حائل

9- پی‌های سطحی

10- پی‌های عمیق

11- کاوش‌های زیرزمینی

بودجه‌بندی سؤالات آزمون سراسری در درس مکانیک خاک و پی‌سازی در 10 سال اخیر به شرح زیر است:

 

 

نکته:اولویت مطالعه هر مبحث که به صورت اولویت اول، دوم و سوم در ستون آخر جدول نوشته شده است، با در نظر گرفتن تاثیر مجموع عوامل زیر مشخص شده است:

1- میزان اهمیت آن مبحث در یادگیری مباحث بعدی (نقش پایه ای و پیش نیاز مبحث موردنظر)
2- شانس پاسخگویی به تست مرتبط با آن مبحث (یعنی مبحثی که بتوان تست آن را در کنکور بدون دردسر حل کرد)
3- تعداد سوالات مطرح شده از آن مبحث در کنکور