اصلی‌‌ترین نیاز دانشجویان برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد، در اختیار داشتن کتابی با شرح درس قوی، تمرینات متنوع در تکمیلِ شرح درس و تست‌های طبقه‌بندی شده (تألیفی و سراسری) در هر درس می باشد. از این رو کتاب‌های درسنامه محور سری عمران در یازده عنوان تخصصی مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، مکانیک خاک، مکانیک سیالات، پی‌سازی، هیدرولیک، سازه‌های بتنی، سازه‌های فولادی، راهسازی، روسازی و زبان تخصصی تولید و منتشر گردید.

 

در این قسمت می توانید آخرین کتب تهیه شده توسط موسسه در زمینه آزمون کارشناسی ارشد را مشاهده کنید. همچنین شما می توانید با کلیک بر روی فایل های PDF در زیر هر کتاب ، قسمتی از آن کتاب را دریافت نمایید.

واژگان زبان عمومی در 100 روز

واژگان زبان عمومی در 100 روز

نوبت چاپ: شانزدهم (چاپ سوم ویرایش جدید)
مولف: زهرا آهنگر
صفحات: 504
قیمت: 1950000 ریال
شابک: 970210
سال چاپ: 1399
فایل: vazhegan.pdf
گرامر زبان عمومی در 50 روز

گرامر زبان عمومی در 50 روز

نوبت چاپ: پانزدهم (چاپ دوم ویرایش جدید)
مولف: زهرا آهنگر
صفحات: 308
قیمت: 1180000 ریال
شابک: 970211
سال چاپ: 1398
فایل: grammer.pdf
زبان تخصصی (نسل جدید)

زبان تخصصی (نسل جدید)

نوبت چاپ: سيزدهم
مولف: محمد اصفهانی , زهرا آهنگر
صفحات: 328
قیمت: 1280000 ریال
شابک: 920208
سال چاپ: 1399
فایل: zaban takhsosi.pdf
ریاضیات عمومی 1

ریاضیات عمومی 1

نوبت چاپ: هشتم
مولف: مسعود مهدیان , مجید فرقانی , تحت نظارت علمی دکتر محمد صادق معتقدی
صفحات: 668
قیمت: 2580000 ریال
شابک: 920319
سال چاپ: 1399
فایل: riazi 1.pdf
ریاضی عمومی 2

ریاضی عمومی 2

نوبت چاپ: ششم
مولف: مسعود مهدیان , عباس تاجیک , تحت نظارت علمی دکتر محمد صادق معتقدی
ویرایشگر: مجید فرقانی
صفحات: 560
قیمت: 2580000 ریال
شابک: 930620
سال چاپ: 1400
فایل: riazi 2.pdf
معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

نوبت چاپ: هفتم
مولف: مسعود مهدیان , مجید فرقانی , تحت نظارت علمی دکتر محمد صادق معتقدی
صفحات: 560
قیمت: 1780000ریال
شابک: 920805
سال چاپ: 1397
فایل: moadelat97.pdf
مقاومت مصالح (ویرایش جدید)

مقاومت مصالح (ویرایش جدید)

نوبت چاپ: هفدهم
مولف: گروه مولفین (ناظر علمی: نادر فنائی)
ویرایشگر: احمد جوزدانی
صفحات: 716
قیمت: 2180000ریال
شابک: 90512
سال چاپ: 1399
فایل: moghavemat masaleh.pdf
تحلیل سازه ها (جلد 1) (نسل جدید)

تحلیل سازه ها (جلد 1) (نسل جدید)

نوبت چاپ: پانزدهم
مولف: حسین صباغیان
ویرایشگر: محمد آهنگر
صفحات: 328
قیمت: 1980000ریال
شابک: 90715
سال چاپ: 1398
فایل: tahlil sazeha jeld 1 .pdf
تحلیل سازه ها (جلد 2) (نسل جدید)

تحلیل سازه ها (جلد 2) (نسل جدید)

نوبت چاپ: دوازدهم
مولف: حسین صباغیان
ویرایشگر: محمد آهنگر
صفحات: 436
قیمت: 2180000ریال
شابک: 91212
سال چاپ: 1397
فایل: tahlil 2.pdf
مکانیک خاک (نسل جدید)

مکانیک خاک (نسل جدید)

نوبت چاپ: يازدهم
مولف: ساسان امیرافشاری
ویرایشگر: حسین فراهانی
صفحات: 496
قیمت: 2380000ریال
شابک: 93220
سال چاپ: 1399
فایل: mecanic khak98.pdf

پی سازی (مجموعه کتاب های 2 در 1)

پی سازی (مجموعه کتاب های 2 در 1)

نوبت چاپ: پانزدهم (چاپ سوم ویرایش جدید)
مولف: ساسان امیرافشاری , حسین فراهانی
صفحات: 448
قیمت: 1790000 ریال
شابک: 91910
سال چاپ: 1399
فایل: Pey98.pdf
مکانیک سیالات (نسل جدید)

مکانیک سیالات (نسل جدید)

نوبت چاپ: هشتم
مولف: ساسان امیرافشاری
ویرایشگر: حسین فراهانی
صفحات: 672
قیمت: 2180000 ریال
شابک: 940212
سال چاپ: 1399
فایل: sayalat 981.pdf
هیدرولیک (نسل جدید)

هیدرولیک (نسل جدید)

نوبت چاپ: شانزدهم
مولف: ساسان امیرافشاری , حسین فراهانی
ویرایشگر: زهرا آهنگر
صفحات: 372
قیمت: 1480000 ریال
شابک: 93201
سال چاپ: 1398
فایل: hidrolik 98.pdf
سازه های فولادی (نسل جدید)

سازه های فولادی (نسل جدید)

نوبت چاپ: چاپ بیستم
مولف: نادر فنائی , محمد آهنگر
صفحات: 448
قیمت: 1280000 ریال
شابک: 90622
سال چاپ: 1398
فایل: folad.pdf
سازه های بتنی (جلد 1) (نسل جدید)

سازه های بتنی (جلد 1) (نسل جدید)

نوبت چاپ: يازدهم
مولف: نادر فنائی , محمد آهنگر , محسن حیدری
صفحات: 316
قیمت: 980000 ریال
شابک: 92216
سال چاپ: 1398
فایل: Beton 1 arshad97.pdf
سازه های بتنی (جلد 2) (نسل جدید)

سازه های بتنی (جلد 2) (نسل جدید)

نوبت چاپ: نهم
مولف: نادر فنائی , محمد آهنگر , محسن حیدری
صفحات: 244
قیمت: 980000 ریال
شابک: 930205
سال چاپ: 1399
فایل: beton 98.pdf
راهسازی (نسل جدید)

راهسازی (نسل جدید)

نوبت چاپ: دهم
مولف: نیما ابراهیمی
صفحات: 308
قیمت: 1280000ریال
شابک: 90411
سال چاپ: 1398
فایل: rahsazi 98.pdf
روسازی راه (نسل جدید)

روسازی راه (نسل جدید)

نوبت چاپ: نهم
مولف: نیما ابراهیمی
صفحات: 380
قیمت: 1280000 ریال
شابک: 93216
سال چاپ: 1399
فایل: Roosazi-99.pdf
 

برای تهیه کتاب های (آزمون کارشناسی ارشد)، به بخش فروشگاه اینترنتی مراجعه کنید و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.

09193578424
02188300474
02188312527