در این قسمت شما می توانید قسمت هایی را که در برخی نسخه های کتاب تحلیل سازه ها (جلد 2) سری عمران، که ضمن فرآیند چاپ و صحافی دچار مشکلاتی شده اند، به صورت آنلاین مشاهده و یا فایل PDF آنها را دریافت نمایید.

 

کتاب تحلیل سازه ها جلد 2 (صفحات 97-112)

مشاهدۀ آنلاین

دریافت فایل PDF