دوستان گرامی، در برخی از نسخه های چاپ سوم کتاب مکانیک خاک نسل جدید، صفحات 302 و 303 به اشتباه چاپ شده اند. به همین جهت ضمن عرض پوزش از دانشجویان محترمی که کتاب هایشان دچار این مشکل است، صفحات مذکور را در این قسمت از سایت قرار داده ایم.

دریافت صفحات 302 و 303 کتاب مکانیک خاک نسل جدید

همچنین اصلاحیه کتاب مکانیک خاک نسل جدید (ویژۀ آزمون کارشناسی ارشد) به شرح زیر می باشد:

alt