همانطور که در مقدمۀ کتاب های واژه یاب انتشارات سری عمران گفته شده است، برای برخی از مباحث آزمون های نظام مهندسی منبع خاصی ذکر نشده است. به همین علت و برای رفاه حال شما مهندسین گرامی، منابع زیر را از سایت های معتبر دولتی جمع آوری کرده ایم. شما می توانید فایل این مباحث را از همین قسمت دریافت نمایید.

 

قانون بیمه

 

مالیات

 

قانون کار

 

شرایط عمومی پیمان

 

پیوست ششم 2800