داوطلبین عزیز :


در این قسمت می توانید بودجه بندی سوالات آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد(6+2)را به دو صورت زیر دریافت نمایید:

1-براساس سرفصل های کتاب های سری عمران:
در این حالت هریک از منابع آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد(6+2) با توجه به آخرین ویرایش کتاب های موضوعی
سری عمران
برای شما داوطلبین به تفکیک و بر اساس مباحث مطرح شده در هر مرحله آزمون مربوطه مشخص شده است.
برای دریافت این بودجه بندی اینجا
را کلیک نمایید.


2-در این حالت بودجه بندی آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد(6+2)بر اساس موضوعات مطرح شده در آزمون تنظیم شده است.

برای دریافت این بودجه بندی اینجا
را کلیک نمایید.
و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.


09198136238
02188300474
02188312527

                                                                                                                    عمران در تخصص ماست.....