در این قسمت می‌توانید مشخصات کتاب نگاه حرفه‌ای به آزمون کارشناسی رسمی به همراه فایل pdf بخشی‌هایی از کتاب را مشاهده کنید.

نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (جلد اول)

نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (جلد اول)

نوبت چاپ: هشتم (چاپ اول ویرایش جدید)
مولف: احمد جوزدانی
صفحات: 496
قیمت: 1980000 ریال
سال چاپ: 1400
فایل: rasmi1400.pdf
نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (جلد دوم)

نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (جلد دوم)

نوبت چاپ: هشتم (ویرایش جدید)
مولف: احمد جوزدانی
صفحات: 488
قیمت: 1880000 ریال
سال چاپ: 1400
فایل: Karshenasi Jeld 2.pdf