با سلام خدمت مهندسین عزیز

با عرض پوزش

در سی دی های جدید ETABS بتنی برخی از فایل های پروژه ها اشتباه در داخل سی دی قرار گرفته است. مهندسین عزیز از فایل های زیر می توانید کلیه فایل های پروژه 1 و 2 ETABS بتنی را دانلود نمایید و از این فایل ها برای چک کردن روند آموزش داده شده در کتاب استفاده کنید.


فایل های پروژه یک


Concrete Project 1-Arch.dwg
Concrete Project 1-main.EBD
Concrete Project 1-Modeling.EDB
Concrete Project 1-Period.EDB
Concrete Project 1-PerMain.EDB


فایل های پروژه دو

Concrete Project 2-25%.EDB
Concrete Project 2-50%EDB
Concrete Project 2-Arch.dwg
Concrete Project 2-Main.EDB
Concrete Project 2-Modeling.EDB
Concrete Project 2-Period.EDB
Concrete Project 2-PreMain.EDB