در این مطلب شما می توانید تشابه سوالات آزمون محاسبات بهمن 97 را با کلاس ها و کتاب های سری عمران مشاهده نمایید. در انتخاب سوالات از دفترچه کد C استفاده شده است.

بدین ترتیب بیش از 40 سوال از 60 سوال مطرح شده در آزمون محاسبات بهمن 97، با درصد تشابه بسیار بالا (بیش از 80% تشابه) در کتاب ها و کلاس های سری عمران طرح و بررسی شده بودند که این تعداد سوال برای قبولی در آزمون محاسبات، منطقی و کافی است.

 

1- درس سازه های بتنی (تشابه 13 سوال از 18 سوال مطرح شده از این درس)

 

       

      

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 48 <<

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 50 <<

 

       

      

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 55 <<

 

          

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 58 <<

 

 2- درس سازه های فولادی (تشابه 8 سوال از 15 سوال مطرح شده از این درس)

 

      

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 30 <<

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 34 <<

 

      

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 37 <<

 

       

 

 

 3- دروس بارگذاری سازه ها و استاندارد 2800 (تشابه 10 سوال از 14 سوال مطرح شده از این دروس)

 

       

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 21 <<

 

      

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 24 <<

 

      

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 27 <<

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 28 <<

 

          

 

4- درس پی و پی سازی (تشابه 3 سوال از 4 سوال مطرح شده در آزمون)

توضیح: در بررسی تشابه سوالات این درس با مطالب کتاب سری عمران، از کتاب پی سازی قدیمی استفاده شده است که در زمان آزمون در دسترس بود. اگر بخواهیم کتاب پی سازی جدید را ملاک کار قرار دهیم، هر 4 سوال مطرح شده در آزمون به طور کامل در کتاب بررسی شده بودند.

 

       

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 4 <<

 

5- درس سازه های بنایی (تشابه 3 سوال از 4 سوال مطرح شده در آزمون)

 

      

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 8 <<

 

6- درس تحلیل سازه ها (تشابه 3 سوال از 4 سوال مطرح شده در آزمون)

 

      

 

>> مشاهدۀ ویدیو توضیح استاد در مورد تشابه تست 14 <<