مهندس عزیز،

شما می توانید برای ثبت نام آنلاین در کلاس های ویدئویی صفر تا 100، بسته به آزمون مورد نظرتان، از لینک های زیر استفاده کنید:

 

ثبت نام کلاس های ویدئویی و آنلاین آزمون محاسبات

 

ثبت نام کلاس های ویدئویی و آنلاین آزمون های نظارت و اجرا