مخاطبین عزیز سری عمران

با توجه به درخواست شما ،سفارشات کتاب های نظام مهندسی که
تا پایان روز شنبه در فروشگاه اینترنتی سایت سری عمران ثبت گردند
با پست ویژه ( 2 روز کاری )

ارسال میگردد تا قبل آزمون به دست شما برسد
سفارشات تهران نیز روزانه ارسال خواهند شدهمراه ما باشید ....