برای آشنایی شما مهندسین گرامی با جزئیات آزمون نظام مهندسی (اعم از محاسبات، نظارت و اجرا) موسسۀ انتشاراتی سری عمران کتابچۀ راهنمایی تهیه نموده است که شما می توانید از طریق لینک زیر، آن را مشاهده نمایید.

 

آشنایی با آزمون های نظام مهندسی عمران