برای آشنایی شما مهندسین گرامی با جزئیات آزمون نظام مهندسی (اعم از محاسبات، نظارت و اجرا) موسسۀ انتشاراتی سری عمران کتابچۀ راهنمایی تهیه نموده است که شما میتوانید از طریق لینک زیر، آن را مشاهده نمایید.

 

راهنمای آزمون های نظام مهندسی عمران