شما می توانید برای ثبت نام در کلاس های ارشد، به دفتر مرکزی موسسه سری عمران مراجعه کرده و یا با شماره های زیر تماس بگیرید.

09198136238
02188300474
02188312527